Matúš

Gitara elektryczna, śpiew

Absolwent Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (SK), nauczyciel muzyki.